Zarządzanie informacją

Zasoby informacyjne stanowią podstawę gospodarki opartej na wiedzy, a zapotrzebowanie na informacje określa dzisiaj kierunek rozwoju społecznego.
Na kierunku Zarządzanie informacją nauczysz się sprawnie wykorzystywać informacje, interpretować je i przetwarzać. Poznasz różnorodne aspekty funkcjonowania informacji – wizualne, marketingowe, prawne i statystyczne.

Te studia są dla ciebie, jeśli:

 • interesujesz się współczesnymi przemianami technologicznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi,
 • masz świadomość tego, jak wielką rolę dziś odgrywa informacja i umiejętne nią zarządzenie,
 • chcesz poznać techniki i narzędzia analizy, ewaluacji i prezentowania danych.  

Nauczysz się:

 • pozyskiwać, przetwarzać, oceniać i udostępniać informacje,
 • pracować z wielkimi zasobami danych,
 • zarządzać metadanymi dokumentów na potrzeby instytucji naukowych i kulturalnych,
 • rozumieć, jak działają komercyjne i niekomercyjne instytucje zarządzające informacją w sektorze nauki i kultury,
 • projektować bazy danych i opracowywać różnego rodzaju kwerendy i raporty,
 • określać potrzeby i rozumieć zachowania użytkowników informacji,
 • rozumieć statystyczne, prawne i etyczne aspekty pozyskiwania, wykorzystywania i wizualizacji informacji,
 • tworzyć plany i strategie marketingowe produktów informacyjnych i tajniki cyberkultury

Specjalności

Cyfrowe dziedzictwo kultury
Analityka danych

Zobacz, jaki program realizujemy na kierunku zarządzanie informacją


Gdzie znajdziesz pracę?

 • w instytucjach informacji i komunikacji publicznej,
 • w bibliotekach, mediatekach i archiwach,
 • w ośrodkach edukacji i kultury,
 • w centrach informacji biznesowej, turystycznej, medycznej,
 • wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność sprawnego wyszukiwania i prezentowania informacji w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników lub klientów.
ADRES

Instytut Nauk
o Informacji
i Mediach,
plac Uniwersytecki 9/13,
50-137 Wrocław


KONTAKT

Email:
ib.ibi@uwr.edu.pl

Phone:
71 343 78 11
71 375 24 12


Strona internetowa:
inim.uwr.edu.pl
Copyright
This website was designed with Mobirise website template